Regulamin

 1. Organizatorami konkursu są:

– Portal internetowy Gavran ( fan-dom.pl; gavran.pl )

 1.0. Postanowienia

 1.1. Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych niniejszym regulaminem i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1.2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich z wyłączeniem współtwórców portalu Gavran  i najbliższych członków ich rodzin. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

 1.3. Każdy z autorów może nadesłać po jednym zgłoszeniu do każdego z wariantów konkursu. Uczestnik może wziąć udział w obu wariantach. W przypadku kilku zgłoszeń do jednego wariantu liczona jest tylko pierwsza z nadesłanych prac. Uczestnik zostanie usunięty z konkursu, jeśli praca będzie naruszać prawa osób trzecich (tzn. nie będzie jego własnością). Ponadto z jednego lokalu mieszkaniowego przyjmujemy tylko jedną odpowiedź do każdego wariantu.

1.4. Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie wyprawy kosmicznej. Opiszcie nam cel swojej podróży, osoby, które byście ze sobą zabrali (prawdziwe lub wymyślone), a także wszelkie szczegóły, które uznacie za istotne.

1.5.  Prace należy przesłać na adres [email protected]. W mailu należy przesłać również imię i nazwisko oraz dane adresowe.

1.6.  Tekst można wysyłać w formie pliku (.doc; .docx; .pdf; etc) lub w treści e-mail.

 1.7. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania treści przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

 1.8. Oceny prac dokonają redaktorzy portalu Gavran.

 1.9. Wszystkie prace będą opublikowane na stronie portalu Gavran (chyba, że organizatorzy postanowią inaczej).

 1.10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu Gavran.

 1.11. Nagrodami w konkursie będą dwa egzemplarze książki “Sześć światów Hain” autorstwa Ursuli K. Le Guin. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną książkę. Żadna nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 1.12. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 15 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia bądź zaginięcie przesyłki wynikające z działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 1.13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 1.14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przełożenia lub odwołania konkursu.

 1.15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

2.0. Terminy

2.1. Prace można nadsyłać od 06.01.2016 do 31.01.2016 włącznie.

 2.2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

 

 3.0. Postanowienia końcowe

 3.1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

 3.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

 3.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze