Regulamin

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

“Fantastyczna choinka” 2014

.

0. Organizatorami konkursu są:

– Portal internetowy Gavran ( fan-dom.pl; gavran.pl )

 1.0. Postanowienia

 1.1. Konkurs fotograficzny “Fantastyczna choinka” jest organizowany na zasadach opisanych niniejszym regulaminem i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1.2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących z wyłączeniem współtwórców portalu Gavran  i najbliższych członków ich rodzin.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

 1.3. Każdy z autorów może nadesłać jedną fotografię. W przypadku kilku zgłoszeń liczona jest tylko pierwsza z nadesłanych prac. Uczestnik zostanie usunięty z konkursu, jeśli praca będzie naruszać prawa osób trzecich (tzn. nie będzie jego własnością). Ponadto z jednego lokalu mieszkaniowego przyjmujemy tylko jedną odpowiedź.

1.4. Zadanie konkursowe polega na sfotografowaniu własnoręcznie udekorowanej świątecznej choinki. Chinkę należy udekorować wedle gustu i uznania, dowolną techniką, używając do tego dowolnych narzędzi i materiałów, pamiętając jednak o tym, że motywem przewodnim ozdabiania drzewka ma być szeroko pojęta fantastyka.

1.5.  Fotografię należy zamieścić na ścianie facebookowego wydarzenia “Konkurs: Fantastyczna choinka“.

1.6.  Wymagane jest aby na zdjęciu pojawił się przedmiot z wyraźnie widocznym napisem „Gavran” (może być to kartka papieru, lub cokolwiek innego na co da się nanieść napis). Napis nie może być dodany do zdjęcia cyfrowo, poprzez fotomontaż. Zdjęcie nie spełniające tych kryteriów zostanie zdyskwalifikowane z konkursu. Napis ma służyć potwierdzeniu, że zdjęcie zostało wykonane na potrzeby konkursu i nie zostało ściągnięte z sieci.

1.7.  Organizatorzy konkursu dopuszczają modyfikacje służące uwypukleniu wyrazu i przesłania pracy. Można manipulować kolorami zdjęcia, tj. zmieniać: nasycenie, jasność, barwę, jaskrawość, kontrast, intensywność i gammę kolorów. Dopuszczalne są także: lomo, cross process, fotografia otworkowa, dragan style, tilt-shift, selective colour, BW, sepia, dream, retro (czyli techniki postarzające), warstwy nanoszące efekty w rodzaju zniszczonego zdjęcia, stylizowane ramki oraz HDR. Nie dopuszczamy matte paintingu – czyli prac, które powstają za pomocą łączenia elementów z kilku zdjęć. Wszelkie inne manipulacje obrazem, nie wymienione w punkcie 1.7. spowodują zdyskwalifikowanie zdjęcia.

 1.8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

 1.9. Oceny zdjęć dokona redakcja portalu Gavran.pl, za pomocą głosowania. Wyniki głosowania są ostateczne.

 1.9. Wszystkie prace będą opublikowane na facebookowym fanpage’u portalu Gavran (chyba, że organizatorzy postanowią inaczej).

 1.10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu Gavran.

 1.11. Nagrodami w konkursie, dla sześciu pierwszych miejsc, będą książki: konkurs gavran

* Pierwsze miejsce: Zestaw dwóch książek George’a R. R. Martina + książka „Hell-P” E. Dębskiego z autografem od wydawnictwa Piaskun

* Drugie miejsce: Zestaw dwóch książek Terry’ego Goodkina + książka „Hell-P” E. Dębskiego z autografem od wydawnictwa Piaskun

* Trzecie miejsce: Zestaw dwóch książek Terry’ego Goodkina + książka „Hell-P” E. Dębskiego z autografem od wydawnictwa Piaskun

* Trzecie czwarte: Zestaw dwóch książek Andrew Fukudy

* Piąte i szóste miejsce: po jednej książce Andrew Fukudy.

+ Nagrody niespodzianki w ramach wyróżnień dla wybranych zdjęć.

 Żadna nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 1.12. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 15 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia bądź zaginięcie przesyłki wynikające z działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 1.13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 1.14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przełożenia lub odwołania konkursu.

 1.15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

2.0. Terminy

2.1. Prace można nadsyłać od 06.12.2014 do 07.01.2015. włącznie

 2.2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. 

 

 3.0. Postanowienia końcowe

 3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

 3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

 3.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

 3.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze